Wat hebben we allemaal in huis?

Als praktijk voor Logopedie en Dyslexie onderzoeken en behandelen we logopedische stoornissen en verzorgen we screeningen op het gebied van dyslexie. Daarnaast kan er door collega Jiske specialistische hulp geboden worden voor de jongsten onder ons bij problemen op het gebied van eten en drinken, flesvoeding, borstvoeding etc. in de vorm van pre-verbale logopedie.

Al onze praktijkmedewerkers zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, daarnaast zijn alle logopedisten ingeschreven in het register voor dyslexiebehandelaars. Jiske is ingeschreven bij de vereniging voor preverbaal logopedisten.

Om ons vak deskundig uit te oefenen, voorlichting te kunnen geven en onze kennis blijvend up-to-date te houden, volgen wij regelmatig cursussen. De onderstaande cursussen zijn door één of meerdere medewerkers van onze praktijk gevolgd; klik op het thema om te zien welke cursussen dit zijn.

Spraak

Cursussen voor behandeling van stoornissen op het gebied van articulatie:

 • Prompt
 • Fonologie, onderzoek en behandeling
 • verbale ontwikkelingsdyspraxie
Lezing en spelling

Cursussen voor behandeling van stoornissen op het gebied van lezen en spelling:

 • Dyslexie praktisch van A tot Z
 • Gedragsmodificatie van leerstoornissen deel 1
 • Gedragsmodificatie van leerstoornissen deel 2
 • Nieuwe leerstrategieën
 • Opleiding leraar speciaal onderwijs, afstudeerrichting Remedial teaching
 • studie-avond dyslexie
 • Taal in Blokjes
 • Wat je zegt, lees je zelf
 • TOS en leren lezen
Afwijkend mondgedrag

Cursussen voor behandeling van stoornissen op het gebied van afwijkend mondgedrag:

 • Logopedie en Tandheelkunde
 • Myofunctionele Therapy in Theorie en Praktijk, deel 1 en 2
 • SMG? Doe er wat mee!
Stem

Cursussen voor behandeling van stoornissen op het gebied van stem

 • lax vox
 • larynx manipulatie
Taal

Cursussen voor behandeling van stoornissen op het gebied van taal:

 • Tan/Soderbergh
 • Alle Taal centraal
 • Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen
 • Training NPT
 • TOS en leren lezen
Overige

Ons team volgt ook regelmatig cursussen die de behandeling op een ander vlak ten goede komen, zoals:

 • BHV in theorie en praktijk
 • DTL
 • Patientveiligheid
 • Post-HBO: prikkelverwerkingstherapie (sensorische integratie)