Stemproblemen

Bij stemproblemen kan er sprake zijn van heesheid, schorheid, het wegvallen van de stem, kraken van de stem en keelpijn of vermoeidheid bij het spreken. Dit kan een teken zijn van verkeerd stemgebruik. De stem kan ´s avonds moe voelen en slechter zijn dan ´s ochtends. Niet alleen verkeerd stemgebruik kan invloed hebben op de stem, maar ook omgevingsfactoren of lichamelijke factoren kunnen een rol spelen.

Wat doet de logopedist?

Voor stemproblemen kunt u vaak bij de logopedist terecht. Soms verwijst de huisarts u rechtstreeks door, maar ook een KNO-arts kan u adviseren logopedie op te starten. Tijdens de stembehandeling leert u om de mogelijkheden van uw stem zo optimaal mogelijk te benutten. Over het algemeen zal gewerkt worden aan bewustwording van het stemgebruik, de houding, een goede koppeling van de stem en de adembeweging en aan ontspannen stemgeven.