Logopedie in het voortgezet onderwijs

Wat doet de logopedist in het voortgezet onderwijs en voor wie ?

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen in de communicatie. Leerlingen met spraak- en taalproblemen, maar ook leerlingen die moeilijkheden in de schriftelijke communicatie ervaren kunnen naar de logopedist. Hierbij gaat het met name om de leerlingen met Dyslexie. Veel dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het leren van de vreemde talen Engels, Duits en Frans. Maar ook de spelling en grammatica van het Nederlands leveren soms nog moeilijkheden op.

Tijdens de logopedische begeleiding wordt geprobeerd de koppeling van de juiste klanken aan de juiste tekens (letters) te verbeteren, zowel in het Nederlands als in de vreemde talen. Ook is er aandacht voor het leren begrijpen van schematische weergaven met grammaticale regels. Daarnaast kunnen dyslectische leerlingen problemen hebben met het lezen en verwerken van langere teksten. Ook hieraan kan gewerkt worden; de leerlingen kunnen bij logopedie technieken leren, waardoor het makkelijker wordt om informatie uit langere teksten te verwerven, verwerken en reproduceren. Ook leerlingen met taalproblemen kunnen bij logopedie terecht. Bijvoorbeeld leerlingen die moeilijkheden hebben in de woordenschat en/of moeite hebben met het begrijpen van teksten of het formuleren van antwoorden op vragen. Dit kan, met name bij zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, moeilijkheden opleveren. Aan de hand van compenserende technieken leren leerlingen met taalmoeilijkheden hoe zij het beste informatie uit langere teksten kunnen halen en verwerken. Ook is er aandacht voor hoe ze de geleerde informatie vervolgens kunnen toepassen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen op een proefwerk. Daarnaast kan er hulp geboden worden bij het stellen.

Waarom logopedie?

De vaardigheden die de leerlingen leren tijdens de logopedie bieden een extra steun in de rug bij het leren. Er wordt gewerkt aan de hand van schoolse stof, waardoor de geleerde vaardigheden makkelijker implementeren in de schoolse situatie. De vaardigheden die geleerd worden kunnen de leerlingen dus direct gebruiken. Zo leren zij hun moeilijkheden op school te compenseren.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor logopedische begeleiding?

  1. Dyslectische leerlingen die moeite hebben met de spelling in vreemde talen.
  2. Dyslectische leerlingen die moeite hebben om grotere hoeveelheden tekst te verwerken en begrijpen.
  3. Leerlingen die moeite hebben in het verbaliseren; het verwoorden van wat ze willen zeggen.
  4. Leerlingen die moeilijkheden hebben in de woordenschat en hierdoor moeilijkheden ervaren bij het woord- en tekstbegrip.
  5. Leerlingen die een verschil hebben tussen het verbale (talige) en het performale (inzichtelijke) IQ en hierdoor moeilijkheden ervaren met vaardigheden zoals tekstbegrip, verbaliseren die nodig zijn voor de schoolse vakken.

Vraagt u voorafgaand aan de behandeling naar uw specifieke mogelijkheden en de mate waarin de behandeling vergoed wordt.