Horen

Het kan voorkomen dat u twijfelt aan het gehoor van uw kind. Door op onderstaande link te klikken kunt u op een gemakkelijke wijze het gehoor van uw kind testen. Uiteraard kan dit geen uitsluitsel geven over eventuele gehoorproblemen van uw zoon/dochter, maar het kan wel een indicatie geven of er daadwerkelijk iets met het gehoor aan de hand kan zijn. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen met de huisarts.

https://www.kinderhoortest.nl/

Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als ‘wat we doen met wat we horen’. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak.

Kenmerken van kinderen met AVP kunnen zijn (checklist Keith (2000, in: Neijenhuis en Stollmann, 2003)):

 • Gedrag als slechthorend kind ondanks normale gehoordrempel.
 • Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanken.
 • Moeite met analyse en synthese (hakken en plakken).
 • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving.
 • Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten.
 • Wisselend scorepatroon op logopedische en psychologische tests.
 • Zwakke luistervaardigheid, merkbaar door verminderde aandacht voor auditieve informatie; snel afgeleid, onrustig in luistersituaties.
 • Wisselende reacties op auditieve informatie, niet altijd bewust van geluid/ auditieve informatie.
 • Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.
 • Stoornis in taalbegrip en/ of taalproductie. Er kan een discrepantie zijn tussen taalproductie- en taalbegripsvaardigheden.
 • Moeite met het verstaan van personen, die snel praten, of met een onbekend accent/ dialect spreken.
 • Zwakke muzikale vaardigheden; geen melodieën of ritmes herkennen; zwakke prosodie in spraakproductie.

Een auditief verwerkingsprobleem is aanwezig als, ondanks een normale gehoordrempel:

 • Minstens vier van de criteria van de checklist aanwezig zijn.
 • Deze problemen langer dan zes maanden bestaan.
 • De auditieve vaardigheden slechter zijn dan verwacht gezien de kalenderleeftijd en andere (bijvoorbeeld visuele, non verbale) vaardigheden.
 • De diagnose AVP wordt altijd multidisciplinair vastgesteld.

Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige onderkenning plaatsvindt, is de kans groter dat er spraak- en/ of taalproblemen en leerproblemen zijn. Deze problemen komen vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie); problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten; korte aandachtspanne; snel afgeleid zijn door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving; slecht ontwikkeld besef van tijd. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen.

Wat doet de logopedist

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op de taal, de spraak, het lezen en het spellen.

Dit uitgebreide onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak op zesjarige leeftijd afgenomen, meestal in een audiologisch centrum. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandelingen gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

Middenoorontsteking

Een ontsteking van het middenoor gaat gepaard met vocht in het middenoor. Het gevolg is dat een kind minder goed kan horen door een gehoorverlies. De grootte van het gehoorverlies wordt bepaald door de hoeveelheid vocht in het middenoor.

Middenoor-ontstekingen komen vooral bij jonge kinderen voor. Als kinderen vaker of regelmatig middenoorontstekingen hebben of hebben gehad kan door het gehoorverlies een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling ontstaan. Vaak worden kinderen met een middenoorontsteking doorverwezen naar een KNO-arts. De arts kan besluiten tot het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De reden hiervoor is dat het gehoor verbeterd en de achterstanden in de spraak en taalontwikkeling beperkt worden.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de spraak- en taalontwikkeling. Als uit de testgegevens blijkt dat er een achterstand is in de spraak- en taalontwikkeling zal er een behandelplan opgesteld worden om de spraak en taal te stimuleren.