Praktijkreglement

In onze praktijk kunt u met alle logopedische klachten terecht. Alle logopedisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en bieden hoogwaardige zorg. Om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te houden, heeft onze praktijk een aantal regels. Wij verwachten dan onze cliënten zich hier aan houden.

Verplichte documenten:

Bij de eerste afspraak dient u mee te nemen:

 • een geldig bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering
 • een geldig legitimatiebewijs
 • een verwijsbrief van de arts (indien nodig)

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur tevoren af te melden.
Bij een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak ontvangt u zélf een rekening voor de besproken tijd. Afspraken voor maandag kunnen tot vrijdagavond worden afgemeld.

Indien u niet op een afspraak bent verschenen, dient u contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak, ook wanneer u elke week op een vast tijdstip komt.

Behandeling

 • Bij afwezigheid bij de behandeling van uw kind, wordt u verzocht 5 minuten voor beëindiging van de behandeling aanwezig te zijn, zodat de behandeling nabesproken kan worden.
 • Wanneer u iets wilt bespreken omtrent de behandeling vragen wij u dit aan het begin van de behandeling aan te geven. Dit voorkomt dat de behandeling van de volgende cliënt in het gedrang komt.
 • Uw GSM dient uitgezet te worden.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd aanwezig zijn bij de behandeling, tenzij dit de behandeling negatief beïnvloedt.
 • Wanneer u of uw kind logopedie heeft verwacht u een zo goed mogelijk resultaat. Hiervoor is het naast de logopedische behandeling belangrijk dat er thuis geoefend wordt om behandeldoelen te behalen. De logopedist zal dan ook verwachten dat ouders kinderen helpen dit te bewerkstelligen en hierbij stimuleren.
 • Bij aanvang van de behandeling krijgt u van ons een map, hierin zullen wij wekelijks oefeningen voor thuis stoppen.
 • Het is de bedoeling dat u deze map elke week meeneemt, zodat we oefeningen kunnen herhalen en kunnen uitbreiden.
 • Bij verlies of het kapot gaan van de map zorgt u zelf voor een nieuwe map.

Wachtkamer

 • Wanneer u een afspraak heeft kunt u plaatsnemen in de wachtkamer
 • Laat uw kinderen niet rennen door de gangen
 • Wij waarderen het wanneer u uw kind erop attendeert het speelgoed op de juiste manier te gebruiken en op te ruimen
 • Wij vragen u privé ruimtes, ook privé te houden.