.

Algemene informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren. Zijn er desondanks nog vragen? Mail of bel ons gerust!

Aanmelding

Indien u (mogelijk) een logopedische hulpvraag heeft, kunt via u mail of telefoon contact met ons opnemen. We zullen dan op een zo kort mogelijke termijn een afspraak met u inplannen.

Logopedie is Direct Toegankelijk d.w.z. zonder verwijzing van een arts. Omdat u zonder tussenkomst van een (huis) arts bij ons komt, zullen wij u altijd een aantal vragen stellen om te kijken of wij u kunnen helpen. Zijn er twijfels of u bij ons in de praktijk voldoende geholpen kunt worden of hebben we meer (medische) informatie nodig, dan zullen we u altijd adviseren om met uw huisarts contact op te nemen. 

Werkwijze

Op moment dat de eerste afspraak is gepland, zullen we u één of meerdere vragenlijsten toesturen welke we u vragen voor de eerste afspraak in te vullen. Na de eerste afspraak wordt onderzoek gedaan. Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek een tot enkele sessies in beslag nemen. Naar aanleiding van het eerste vraaggesprek en de uitkomst van de afgenomen onderzoeken wordt in overleg met u besloten of behandeling nodig is. De doelstelling en de behandelwijze zullen met u besproken worden.

De eerste afspraak

Tijdens het eerste gesprek proberen we samen het probleem helder te krijgen. Wilt u alles meenemen wat ons hierbij eventueel kan helpen? Denkt u bijvoorbeeld aan aanvullende informatie van een specialist of school.

Verder vragen wij u vriendelijk het volgende mee te nemen:

  • het verzekeringspasje van degene die logopedie nodig heeft;
  • een geldig legitimatiebewijs van degene die logopedie nodig heeft.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt ongeveer 25-30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Ook heeft de praktijk directe samenwerkingsverbanden met een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, psycholoog en tandarts zodat het kind indien gewenst door meerdere disciplines bekeken kan worden.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd.  Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Vergoeding

Logopedische hulp is in het basispakket opgenomen van alle zorgverzekeraars. Alle verzekeraars vergoeden de logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar volledig indien er een contract met ons is afgesloten.

Bent u ouder dan 18 jaar dan valt de logopedische zorg onder uw eigen risico. Heeft u medische kosten gehad waarbij u uw eigen risico volledig heeft verbruikt dan worden de logopedische behandelingen door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Wij declareren, zowel bij kinderen als volwassenen, rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij indien wij een contract hebben afgesloten. Is dit niet het geval, dan krijgt u de factuur zelf, waarna u deze kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

2024

In 2024 hebben wij alleen met ASR/Ditzo geen contract afgesloten. Dit betekent dat er ALTIJD een verwijzing nodig is van de (huis) arts, u mogelijk niet alle kosten vergoed krijgt van uw verzekeraar (dit is afhankelijk van uw polis en kunt u navragen bij uw verzekering) en de factuur rechtstreeks van ons zult ontvangen, waarna u deze bij u verzekering kunt indienen.  

Let op:
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht en niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Vergoeding van de behandeling van lees- en spellingproblemen

Bij lees- en spellingproblemen en Dyslexie is er vaak sprake van een onderliggende logopedische stoornis, zoals een taalprobleem, een probleem in de auditieve verwerking of een fonologische stoornis. Dit gedeelte van de behandeling valt onder uw basisverzekering. Wij zullen hiervoor uitgebreid onderzoek verrichten.

Sinds enkele jaren is er ook een regeling getroffen voor de behandeling van ernstige Dyslexie. Deze wordt alleen vergoed als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van het Steunpunt Dyslexie.