Onze praktijk

Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren is een allround-praktijk in Halsteren (gemeente Bergen op Zoom) met een team van enthousiaste logopedisten. Binnen ons team is er extra kennis en ervaring aanwezig op het gebied van dyslexie en OMFT. We volgen elk jaar na- en bijscholing, maken deel uit van kwaliteitskringen, we zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici en in het kwaliteitsregister voor dyslexiebehandelaren.

Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren is meer dan een praktijk voor logopedie en dyslexie. Zo geven wij ook regelmatig voorlichting op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Natuurlijk kunt u rekenen op onze kennis en ervaring, maar wat Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren écht onderscheidend maakt is de sfeer in onze praktijk. Volwassenen en kinderen komen graag naar onze praktijk, ze voelen zich er thuis. Ons doel is het creëren van een veilige, informele, stimulerende en respectvolle omgeving. Zo komt iedereen tot zijn recht en is er ruimte voor persoonlijke aandacht, oprechte betrokkenheid en een luisterend oor. Hierdoor halen we het beste uit onszelf en daardoor boeken we de mooiste resultaten.

Elke behandeling heeft meer kans van slagen wanneer er goed wordt samengewerkt. Naast de onderlinge samenwerking, werken we dan ook al jaren nauw samen met scholen, artsen, psychologen, orthopedagogen, tandartsen, specialisten en andere zorg gerelateerde dienstverleners.

Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren is met recht een allround praktijk voor logopedie en dyslexie voor kinderen en volwassenen. Kijk verder en maak kennis met Ons team

Meer informatie? Kijk verder op onze website of neem contact met ons op.